Ochrana osobních údajů

24ledna

Posted on led 24, 2024 by Sára Potůčková

Úvod

V rámci naší obchodní činnosti a internetové prezentace TBM Truhlářství zpracováváme různé osobní údaje našich klientů a návštěvníků webu. Cílem tohoto dokumentu je podrobně informovat o rozsahu, způsobu a účelu zpracování těchto údajů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady (GDPR). Chceme, aby byla ochrana vašich osobních údajů pro nás prioritou a zároveň bylo zabezpečeno jejich bezpečné zpracování.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Patří sem například jména, adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla, ale také digitální stopy, které zanecháváte při návštěvě našeho webu. Všechny tyto údaje zpracováváme s nejvyšší možnou péčí a v souladu s příslušnými právními předpisy. Zpracováváme je výhradně k účelům, pro které byly shromážděny, a nepředáváme je bez vašeho výslovného souhlasu třetím stranám.

Zpracování a ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací, které se osobními údaji provádí, ať už automatizovanými nebo neautomatizovanými způsoby. To zahrnuje sbírání, zaznamenávání, organizaci, strukturování, ukládání, adaptaci nebo změnu, vyhledávání, konzultaci, použití, zveřejnění prostřednictvím předání, šíření nebo jiným způsobem, kterým se údaje stávají dostupnými, omezení, vymazání nebo zničení údajů. V TBM Truhlářství se zavazujeme k tomu, že zpracování vašich osobních údajů bude prováděno transparentně, pouze za účelem, pro který byly údaje poskytnuty, a v souladu s platnými právními předpisy.

Kontaktní informace odpovědné osoby

Pro otázky týkající se ochrany osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na Sáru Potůčkovou, která je odpovědná za ochranu osobních údajů v naší organizaci. Kontaktní údaje jsou následující:
Náměstí Republiky 23, 301 00 Plzeň, Česká republika
Email: [email protected]

Napsat komentář